ΔΑΚΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Δ.Ε. – ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Οι θέσεις που διαμορφώθηκαν στην συνεδρίαση του Δ.Σ. της  ΟΛΜΕ σχετικά με την συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων στα σχολεία για την επιλογή των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ, 8-6-2017

 

Τοποθέτηση Υπεράριθμων εκπαιδευτικών Δυτ.Θεσσαλονίκης

Στην συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης την Παρασκευή 5-6-2017 έγινε η προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικών μετά από αίτηση τους που είχαν χαρακτηρισθεί υπεράριθμοι. Υπάρχει προθεσμία έως την Τρίτη 6-6-2017 και ώρα 11:00 για τυχόν ενστάσεις.

Προσωρινός πίνακας τοποθέτησης υπεράριθμων εκπαιδευτικών

 

Ονομαστικός χαρακτηρισμός υπεράριθμων εκπαιδευτικών Γυμνασίων-ΓΕΛ – αίτηση για διόρθωση λαθών ή παραλείψεων (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ)

Ονομαστικός χαρακτηρισμός υπεράριθμων εκπαιδευτικών Γυμνασίων-ΓΕΛ – αίτηση για διόρθωση λαθών ή παραλείψεων (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ)

Δ8411 Χαρακτηρισμός υπεραρίθμων εκπαιδευτικών (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ)

Από το ΠΥΣΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται ο πίνακας με τους εκπαιδευτικούς Γυμνασίων-ΓΕΛ που χαρακτηρίζονται ως υπεράριθμοι στη σχολική μονάδα οριστικής τοποθέτησής τους. Αιτήσεις για διόρθωση λαθών ή παραλείψεων θα γίνονται δεκτές στο πρωτόκολλο της ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης το αργότερο έως την Παρασκευή 26-05-2017 στις 11:00πμ.

 

Χαρακτηρισμός υπεραρίθμων ΕΠΑΛ

28. Χαρακτηρισμός υπεραρίθμων ΕΠΑΛ

Από το ΠΥΣΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται ο πίνακας με τους εκπαιδευτικούς ΕΠΑΛ που χαρακτηρίζονται ως υπεράριθμοι στη σχολική μονάδα οριστικής τοποθέτησής τους. Αιτήσεις για διόρθωση λαθών ή παραλείψεων θα γίνονται δεκτές στο πρωτόκολλο της ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης το αργότερο έως την Παρασκευή 26-5-2017 και ώρα 14:00.