Τοποθέτηση Διευθυντών – Διευθυντριών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης

Αναρτηθηκαν οι τοποθετησεις Διευθυντων – Διευθυντριών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/61%CE%94346%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%97-%CE%A6%CE%A9%CE%9D