Από το ΠΥΣΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται ο προσωρινός πίνακας οργανικών τοποθέτήσεων από βελτίωση-οριστική τοποθέτηση.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΛΑΘΩΝ Ή ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΕΩΣ ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 23-6-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 13:30ΜΜ