Πρόσκληση σε συνεδρίαση ΠΥΔΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης την Παρασκευή 11-05-2018

Ξεκινά η περίοδος οργανικών τοποθετήσεων για το έτος 2018, θα υπάρχει διαρκής ενημέρωση από τον αιρετό Χρήστο Βαϊτσίδη στην  σελίδα της Δ.Α.Κ.Ε.

Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης την Παρασκευή 11-05-2018 και ώρα 09:00

ΠΥΣΔΕ Δυτ Θεσσαλονίκης Πρόσκληση σε Συνεδρίαση(19η) (11-05-2018)