Τοποθέτηση Υπεράριθμων εκπαιδευτικών Δυτ.Θεσσαλονίκης

Στην συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης την Παρασκευή 5-6-2017 έγινε η προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικών μετά από αίτηση τους που είχαν χαρακτηρισθεί υπεράριθμοι. Υπάρχει προθεσμία έως την Τρίτη 6-6-2017 και ώρα 11:00 για τυχόν ενστάσεις.

Προσωρινός πίνακας τοποθέτησης υπεράριθμων εκπαιδευτικών